неподобаващ

неподобаващ
неподоба̀ващ, , <-и>
прил inopportùno, inadàtto

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • неподобаващ — прил. неподходящ, неподходен, неотговарящ, несъответствуващ, неприспособим, несъобразен, непригоден, несъвместим, неудобен, неуместен прил. недостоен, неприличен, непристоен прил. неблагоприличен, нереден, некоректен …   Български синонимен речник

 • неблагоприличен — прил. неприличен, невъзпитан, некоректен, нахален прил. непристоен, циничен прил. нереден, неподобаващ …   Български синонимен речник

 • недостоен — прил. неподобаващ, несъответствуващ, неподходящ, неотговарящ прил. непристоен, неприличен, непочтен, мерзък, долен, нечестен, безнравствен, срамен прил. укорен, позорен …   Български синонимен речник

 • некоректен — прил. невъзпитан, неприличен, невежлив, неучтив, груб прил. нелоялен, нечестен, непочтен прил. неблагоприличен, нереден, неподобаващ, непристоен …   Български синонимен речник

 • неподходящ — прил. неподходен, неотговарящ, несъответствуващ, неприспособим, несъобразен, непригоден, неподобаващ, несъвместим, неудобен, неуместен прил. недостоен, неприличен, непристоен прил. неблагоприятен, неудачен, злощастен прил. ненавременен,… …   Български синонимен речник

 • неприличен — прил. срамен, непристоен, безсрамен, недостоен, невъзпитан, безочлив, груб, неучтив, непочтен, безчестен, нереден, некоректен прил. циничен, нецензурен прил. вулгарен, прост, просташки прил. неизискан, долен, мръсен прил. непрефинен прил …   Български синонимен речник

 • непристоен — прил. неприличен, безсрамен, невъзпитан, безочлив, недостоен, непочтен, циничен, нахален прил. груб, вулгарен, прост, просташки прил. неблагоприличен, нереден, неподобаващ, некоректен прил. неподходящ, прекалено свободен, лишен от достойнство… …   Български синонимен речник

 • нереден — прил. нередовен, непорядъчен, не като хората, неприличен, ненормален, не както трябва, не в реда на нещата прил. лош, несправедлив, неморален, грешен прил. неблагоприличен, неподобаващ, некоректен, непристоен …   Български синонимен речник

 • несъвместим — прил. несъгласуем, несъответствуващ, несъвпадащ, несъобразен, противоречив, неподходящ, неподобаващ, неотговарящ …   Български синонимен речник

 • несъобразен — прил. несъответствен, неотговарящ, противоречив, неподобаващ, неприличен, неподходящ прил. несъгласуван, некоординиран, несъвпадащ, несъчетан прил. несъответствуващ …   Български синонимен речник

 • несъответствуващ — прил. неподходящ, несъобразен, неподобаващ прил. непълен, неадекватен, неудовлетворителен, незадоволителен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”